Kamis, 24 Maret 2016

PINUNJUL PASANGGIRI NULIS KARYA POPULÉR (PNKP)

Pinunjul Pasanggiri Nulis Karya Populér

Pinunjul 1
Ai Nurul Mutohharoh
Judul Naskah: "Larapna UUBS di Dunya Atikan"
Skor: 1235

Pinunjul 2
Tatang Zaelani
Judul Naskah: "Komodifikasi Tarawangsa: Produk Wisata Budaya"
Skor: 1155

Pinunjul 3
Arlindi Pertiwi
Judul Naskah: "Kasenian Bénjang Ciri Has Ujung Berung"
Skor: 1150

Pinunjul Harepan 1
Rizky Azhari
Judul Naskah: "Saya Mah Bukan Orang Sunda"
Skor: 1145

Pinunjul Harepan 2
Yusup
Judul Naskah: "Tatakrama Basa Sunda: Cara Ngamanusakeun Manusa"
Skor: 1140

Pinunjul Harepan 3
Ai Jamilah
Judul Naskah: "Budaya Ciciren Bangsa"
Skor: 1140

Wilujeng ka para pinunjul
Dipiharep sumping dina "Panutupan Riksa Budaya Sunda 2016"
Kemis, 24 Maret 2016 Tabuh 19.00 dugi ka réngsé
di Gd. Kebudayaan UPI (Amphitheatre) kanggo pamasrahan hadiah jeung sertifikat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar