Pangurus

SUSUNAN KAPANGURUSAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA HIMPUNAN MAHASISWA
PENDIDIKAN BASA JEUNG SASTRA SUNDA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2015-2016Pupuhu
Deska Mahardika Putri

Girang Serat
Khaffid Syahrul Ilman

Biro Kesekretariatan
Mu'min Ishak Ramdan
Anisya Harti Nurdewi
Ani Tsania Fathurahmah

Biro Sarana jeung Prasarana
Idham Fadhil
Asep Andrian
Ferdina Husdianto

Juru Simpen
Aprelia Mega Nur S.P.
Sri Veni Oktaviani

BIDANG I (INSTITUSI ORGANISASI JEUNG  STRATEGI  GERAKAN)
Pupuhu: Resa Rangga Permana

1. SUB BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT JEUNG PUBLIKASI (HUMPUB)
    Pupuhu  : Naufal Julian
    Anggota : Anisa Yunidawati
                    Annisa Meila
                    Diana Nurul Fadillah
                    Fanila Fadillah
                    Nur Widiani Ekasari
                    Khaerunnisa N. Fairuz
2. SUB BIDANG SOSIAL KAWIJAKAN (SOSJAK)
    Pupuhu  : Dede Rifandi
    Anggota : Agung Cahya P.
                    Anggie Bintang
                    Anisa Gusnira
                    Citra Sela
                    Dani Wardani
                    Resi Sofariah W.
                    Siti Raidatul M.
3. SUB BIDANG KAROHANIAN
    Pupuhu  : Herman Setiawan
    Anggota : Dienal Awaluddin
                    Fajrul Falah
                    Rifal Lukmanul Hakim
                    Rizal Shidiq Muttaqin
                    Rohimat

BIDANG II (MINAT JEUNG BAKAT)
Pupuhu: Erik Eriansyah

1. SUB BIDANG LINGKUNG SENI SUNDA (LISENDA)
    Pupuhu  : Triya Nugraha
    Anggota : Dina Sri Astuti
                    Feby Febrian R.
                    Neng Novi Mardiyanti
                    Ridwan Sidiq
                    Sinta Dwiyani S.
                    Ulfah Fauziah
2. SUB BIDANG SANGGAR MAHASISWA BASA SUNDA (SAMBADA)
    Pupuhu  : Galih Nugraha Permana
    Anggota : Ahmad Wildan Sobri
                    Dwi Hudarwati
                    Erna Erviliyani R.
                    Farhan Mustaqim
                    Resqia Meganesha
                    Rima Wardiana
                    Santi Nurjanah
3. SUB BIDANG TURUS
    Pupuhu  : Yogi Permadi
    Anggota : Diah Ulfa
                    Herlina Febriani
                    Hinhin Wahidah
                    Muhamad Kusaeri
                    Ratna Nurhasanah
                    Tsany Nurfajriani
4. SUB BIDANG KPLH PANCAK SUJI
    Pupuhu  : M. Ikhsan Ramdan
    Anggota : Nurlaela Damayanti
                    Reza Wilyan
5. SUB BIDANG OLAHRAGA
    Pupuhu  : M. Jafar Sidiq
    Anggota : Aris Ridwansyah
                    Dzikry Hilman Nugraha
                    Heri Anggara
                    Indah Oktavia Lestari
                    Leli Pratiwi
                    Siti Rohmah Hidayatul M.
6. SUB BIDANG KAWANOJAAN
    Pupuhu  : Mirwanda
    Anggota : Desy Ratnasari
                    Enur Sri Mulyani
                    Eriske Oktadova
                    Fachmi Fachrurrofi
                    Fina Lanahdiana
                    Siti Patimah
                    Widiastrini Permana

BIDANG III (KARAHARJAAN)
Pupuhu: Dinny Octaviasari R.

1. SUB BIDANG AKADEMIK JEUNG PENALARAN
    Pupuhu  : Citra Anisa
    Anggota : Adad Mulyadi
                    Alfinda
                    Anggit Galih G.
                    Dian Dini Islamiati
                    Fitri Febrianti
                    Lisna Anggraeni
                    Tita Oktavian
2. SUB BIDANG KAWIRAUSAHAAN
    Pupuhu  : Nurul Septhiandini
    Anggota : M. Adnan Dasery
                    Muhammad Malik Abdul Aziz
                    Delis Damayanti
                    Duriah Tus Solihah
                    Eneng Ismayanti
                    Sinta Wulandari
                    Tita Nurmaya
                    Yuni Pratiwi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar